Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
11 1.000613 - Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
12 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
13 1.000613 - Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải (Xe tải) Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
14 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải (xe tải) Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
15 1.000629 - Cấp phù hiệu xe trung chuyển Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải